Kabelferger

Wergelandgruppa opererer med to selvbygde kabelferger i vårt lokal distrikt. Fergene er bygget på Solund verft som er et av datterselskapene til Wergeland Holding. Fergene er bygget med tanke på en mer miljøvennlig satsing. KF Hisarøy var den første batteridrevne fergen i Norge.

Sambandet går mellom Masfjordnes – Duesund i Hordaland og Mjånes – Hisarøy i Gulen.

Wergelandgruppa er stolte av driften på fergene som har gått pålitelig med få driftstopp de siste 10 årene.

KF Fjon-M

KF Hisarøy

Fergeruter