Innlegg

Fornying av fergekontrakt på sambandet Masfjordnes-Duesund

Fornying av fergekontrakt på sambandet Masfjordnes-Duesund

2.mai 2017 fikk vi fornyet fergekontrakten vår med Skyss.
Vi ser frem til 8 nye år på sambandet med kabelfergen vår!

Kontrakts-signering Fjon-M

2. Mai 2017
Fra Wergeland:

  • Irene Kjelby Wergeland
  • Linda Børnes
  • Trygve Bordvik
  • Hugo Sleire Birkeland

Direktør i Skyss:

  • Oddmund Sylta