Innlegg

Bunker Oil til Sløvåg

Wergelandgruppa, Alexela Sløvåg og resten av Gulen industrihavn har lenge hatt investeringsvilje og stort fokus på å imøtekomme våre kunders behov.

I den anledning har vi nå gleden av å meddele at første del av planlagte bunkringsanlegget her i Sløvåg er forventet ferdigstilt i midten av April 2018.

Da kan vi tilby følgende:

Kai 8 / Alexela Sløvåg:
  • Bunkers (medio april)
  • Ferskvann (tilgjengelig nå)
Kai 5, vår primære kai til mobilisering/demobilisering
  • Bunkers (tilgjengelig utgang juni/juli)
  • Ferskvann (tilgjengelig nå)
  • Landstrømanlegg (tilgjengelig utgang mai)
kai 6, vår primærkai for anker og tungløft
  • Landstrømanlegg (tilgjengelig utgang mai)
Kai 2, vår primære kai for mottak av boreavfall
  • Ferskvann (tilgjengelig nå)

 

Ytterligere informasjon vil bli distribuert når endelig dato foreligger.