Ymse

Endringer i reisevilkår på våre kabelferger

Til våre reisende

Fra nyåret (01.01.19) starter Wergeland A/S ny kontraktsperiode med Skyss. For å møte vilkårene, blir det nødvendig med noen endringer.

Vi vil derfor opplyse om følgende:

  • Alle må ha gyldig billett for reisen. Det vil si at en ikke kan kjøpe billetten på forhånd eller etterskudd. Husk å ta vare på billetten for kontroll.
  • Det vil ikke lenger være mulig å be fergen om å vente. Unntak gjelder for beredskap og utrykking.

Autopass

  • Ordningen med autopass vil bli innført i løpet av 2019. Vi vil informere nærmere om tidspunkt. Dagens ordning (riksregulativ for ferger) vil gjelde inn til videre.
  • Når autopass regulativet er på plass er det bare kjøretøy som skal løse billett. Passasjerer vil reise gratis.

SMS-tjeneste

  • Det vil være mulig å abonnere på en gratis SMS-tjeneste for sambandet. Denne vil varsle om innstillinger, eller andre hendelser knyttet til driften. Nærmere informasjon vil komme.