Ymse

Sløvåg blir miljøvennlig gravplass for plattformer

BT har omtalt saken i både papirutgave og nettavis idag

Etter planen skal vi ha klar 300 mål og en dypvannskai med slipp til å ta imot riggene i 2020. For oss er det viktig at jobben blir gjort riktig, og så miljøvennlig som mulig. Og vi i Wergelandgruppa ser frem til å bidra med dette.

Vi er såklart veldig fornøyde med at når søknaden har vært oppe til høring så har ingen miljøvernorganisasjoner hatt noen bemerkninger.

Saken er omtalt i BT. Les hele saken her

Wergelandgruppa jobber kontinuerlig med å finne nye satsningsområder og måter vi kan bli grønnere på.