Innlegg

Stolt øyeblikk etter inngåelse av betydelig kontrakt med Equinor!

Faksimilie fra Equinor side nettsider. Les om saken på Equinor.com HER

Vi i Wergeland Base er ydmyke og takknemlige for tilliten som vises oss av Equinor ifm dette prosjektet.

Oversatt utdrag av pressemelding:

“Hywind Tampen kan bli verdens første prosjekt der havvindturbiner brukes til å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner.
Det kan redusere CO2-utslippene fra de fem olje og gassplattformene på Snorre- og Gullfaksfeltet med mer enn 200.000 tonn i året.

Equinor har på vegne av partnerne tildelt kontrakt til Wergeland Base i Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane på bakgrunn av en helhetsvurdering av blant annet topografisk egnethet, sikkerhet, tekniske og kommersielle forhold sier prosjektdirektør Olav-Bernt Haga i Equinor.

Kontraktøren skal stille til rådighet arealer for lagring, sammenstilling og ferdigstillelse av komponentene som vil utgjøre de flytende vindturbiner i tillegg til nødvendig infrastruktur og fasiliteter i prosjektperioden. De ferdigstilte turbinene vil deretter taues til feltet hvor de blir forankret, koblet opp og satt i drift.

De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil dekke omtrent 35% av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene.
Dette er et utfordrende prosjekt som krever optimalisering av de tekniske løsningene og ytterligere kostnadsreduksjoner før partnerne kan ta en investeringsbeslutning, sier Haga. Partnerskapet jobber nå for å modne prosjektet mot en eventuell investeringsbeslutning i løpet av året.”