Innlegg

Ledig stillig som Deponiansvarlig

Et Miljøselskap med mottak og behandling av boreavfall med biologisk, kjemisk og termisk behandling. Selskapet har deponi for tørrstoff etter behandling og det nasjonale deponiet for NORM

Selskapet er en del av WergelandGruppa  som består av små og mellomstore selskap i bransjene Miljøservice, Basedrift, Maritim, Betong, Tekniske tenester, Skipsverft og Industrieiendom.

Vi har ledig stilling som Deponiansvarlig

Det er stadig utvikling av våre deponier. Vår deponiansvarlig vil ha en stor rolle i dette viktige miljøarbeidet som består av å sikre avfallet ut av kretsløpet.

Våre selskap er sertifisert i ISO 9001 og 14001 standard, Norsk Sertifisering, Kystverket og Kontrollrådet Vi har tillatelse fra Miljødirektoratet på mottak, behandling og deponering av farlig avfall, og mottak og deponering av NORM frå Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet.

Vi er ute etter en person som er både teknisk og administrativt anlagt.

Arbeidsoppgaver

 • Registrering og mottakskontroll
 • Kundekontakt ved leveranse
 • Medvirke i daglig i planlegging av deponering i samarbeid med Strålevern og Ledelse
 • Støtte ledelsen ved revisjon fra sertifiseringsorgan, myndighet og kunder.
 • Utarbeide rapporter
 • Teknisk utforming av deponiet i henhold til krav og lovverk
 • Daglig drift av deponianlegget.
 • Oppfølging av vår tillatelse

Kvalifikasjoner

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
 • God teknisk forståelse
 • Ansvarsbevisst med gjennomføringsevne
 • Bachelor innen teknisk eller kjemisk fagområde, relevant erfaring vil telle

 

Vi kan tilby Konkurransedyktige vilkår, en utfordrende og spennende jobb i et industrimiljø i utvikling.

Kontakt: Erik Brohjem tlf. 41 28 46 76

Søknader kan sendes på epost til erik@wergeland.com

Søknader blir vurdert fortløpende, og vi ønsker snarlig ansettelse.