Innlegg

Hywind Tampen er tildelt 2,3 milliarder i støtte fra Enova

Illustrasjonsbilde av sammenstilling

2,3 milliarder kroner blir gitt i støtte til Equinor og partnerne sitt vindkraft-prosjekt Hywind Tampen.

Hywind Tampen blir verdens første flytende havvindpark som skal forsyne olje og gassinstallasjoner med fornybar energi.

 

Gode nyheter for Wergelandgruppa

Dette er gode nyheter for Wergelandgruppa, da Wergeland Base er tildelt kontrakten for sammenstillings plass av Equinor. Sammenstilling av vindmøllene er planlagt til 2022.

 

Blir prosjektet en realitet vil det spare miljøet for 200 000 tonn CO2 i året, tilsvarende 100 000 personbiler.

Det er Gullfaks- og Snorre-feltene som skal forsynes med strøm fra flytende havvind. Og med støtte fra Enova blir det mulig å produsere olje og gass lønnsomt med betydelig lavere CO2 utslipp. Støtten blir gitt fra Enova sitt program for fullskala innovative energi- og klimatiltak. Prosjektet har allerede mottatt støtte på 566 millioner fra Næringslivets NOx-fond.

 

Norske myndighet investerer i utvikling av fornybar energiforsyning

– Støtten partnerskapet får på Hywind Tampen-prosjektet demonstrerer norske myndigheters vilje til å investere i og utvikle flytende havvind og fornybar energiforsyning. Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

– Hywind Tampen-prosjektet vil bidra til å videreutvikle flytende havvindteknologi og redusere kostnader for framtidige flytende havvindsparker. Dette innebærer nye industrielle muligheter for Norge, partnerskapene og norsk leverandørindustri i et voksende globalt marked for havvind, sier Olav-Bernt Haga, prosjektdirektør for Hywind Tampen-prosjektet.

Fakta om prosjektet

  • Vindturbinparken vil bestå av totalt 11 vindturbiner
  • Samlet kapasitet på disse vil være 88 MW
  • Vindparken skal forsyne 5 plattformer med fornybar energi
  • Parken bil dekke ca. 35% av det årlige energibehovet til disse 5 plattformene
  • Plattformene det gjelder er Gullafks A, B og C samt Snorre A og B
  • Planlagt investeringsbeslutning er i løpet av høsten 2019
  • Wergeland Base vil være installasjonsbase for prosjektet
  • En konsekvensanalyse utført av Multiconsult estimerte at ringvirkningene av dette prosjektet alene kan gi mellom 1 550 til 3 000 årsverk for norsk næringsliv.