FORSIDE

Basetjenester
Vi har god tilgang på kaianlegg for offshoretjenester Samt utleie av eget frakteskip
Betong
Betongavdelingen vår har dyktige fagfolk som kan produsere og beregne nødvendig styrke på produkter tilpasset kundens behov.
HMS Filosofi
God HMS filosofi Selskapet sin HMS-filosofi bygger på at gode HMS-resultat blir skapt gjennom den innsatsen hver enkelt medarbeider yter hver for seg og i samspillet med andre.
Håndtering av utstyr
Med vårt toppmoderne kaianlegg og utstyr har vi god kapasitet til håndtering av offshore relatert utstyr. Dette er også noe vi driver med til dagen, så her har vi gode rutiner for kjapp og sikker laste/losse operasjon.

Telefonnummer sentralbord er

Tel.: + 47 57 78 18 00

Wergelandgruppas HMS-filosofi

Selskapet sin HMS-filosofi bygger på at gode HMS-resultat blir skapt gjennom den innsatsen hver enkelt medarbeider yter hver for seg og i samspillet med andre.

HMS skal være en naturlig del av alle arbeidsoperasjoner, fra planleggingsstadiet til ferdig utført arbeid

HMS MÅL

 • Å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
 • Å sikre trygge ansettelsesforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for hver enkelt arbeidstaker.
 • Å sørge for at virksomheten opererer innenfor lover og retningslinjer som er gitt av kunder og offentlige myndigheter.

WERGELANDGRUPPA SIN KHMS OG MILJØPOLITIKK
Wergelandgruppa sin kvalitet- og HMS-politikk bygger på at gode resultat blir skapt gjennom den innsatsen hver enkelt medarbeider yter hver for seg og i samspill med andre.

BARRIERER, SIKKERHET SATT I SYSTEM – ALLE HENDELSER HAR EN ÅRSAK

For å oppnå et fult forsvarlig arbeidsmiljø, må vi ha fokus på risiko. Dette jobbes det kontinuerlig med via risikomodul i HMS-databasen, gjennom SJA og TBT.

VÅRE GODKJENNINGER

ISO 9001

 • Wergeland-Halsvik AS
 • Wergeland AS
 • Wergeland Base AS
 • Wergeland Safeport AS

ISO 14001

 • Wergeland-Halsvik AS
 • Wergeland Base AS

ACHILLES GODKJENDTE SELSKAPER

 • Wergeland AS

GODKJENDT I KONTROLLRÅDET FOR BETONGPRODUKTER

 • Wergeland AS