Shipping – Halsvik 1

Fraktebåt Halsvik 1

Vår Fraktbåt - Halsvik 1

Trenger du å få fraktet varer langs Norskekysten?

Vi hjelper deg!
Kontakt oss på telefon: +47 48 17 44 59 idag!

Vårt fraktskip Halsvik 1 (IMO: 934 0738) transporterer og leverer langs hele Norskekysten.
Skipet brukes til både bulk og tradisjonell gods transport.

Skipets spesifikasjoner:

  • Bygge-år: 2006
  • Mål: 67x 13m
  • Dybde: 4.5 m
  • Brutto Tonn: 2040 Te
  • Netto Tonnasje: 693 t
  • Dødvekt tonn: 1784 t

 

Transport langs kysten er noe vi kan!

Wergeland AS har enn rekke aktiviteter rettet mot shipping det maritime miljøet.
Transport av egne produkt samt annen transport langs kysten er et viktig satsingsområde.
Transport og shipping av materiell og annen last til og fra oljebasene, har vi lang erfaring med.

For bestilling eller spørsmål kontakt daglig leder Hugo Sleire.