Frakteskip – Halsvik I

Halsvik I (IMO: 934 0738), Frakteskip Halsvik I transporterer og leverer langs hele norskekysten.

Skipet brukes til både bulk og gods handling.

Skipets spesifikasjoner:

  • Byggeår: 2006
  • Mål: 67x 13m
  • Dybde: 4.5 m
  • Brutto Tonn: 2040 Te
  • Netto Tonnasje: 693 t
  • Dødvekt tonn: 1784 t

Wergeland AS har enn rekke aktiviteter rettet mot det maritime miljøet. Frakt av egne produkt samt annen transport langs kysten er et viktig satsingsområde. Transport av materiell og annen last til og fra oljebasene, har firmaet lang erfaring med.

For bestilling kontakt daglig leder Hugo Sleire

Hugo Sleire
Daglig leder
Telefon: +47 481 74 459
E-post: hugo@wergeland.com