Kabelferger

Wergelandgruppa er stolte av driften på fergene som har gått pålitelig med få driftstopp de siste 10 årene.

KF Fjon-M

KF Hisarøy

Fergerutene for sambandet Duesund-Masfjordnes og Mjånes-Hisarøy er tilgjengeleg her: Ferjerute