Wergelandgruppas vakt-telefoner

Kjetting operasjon på kai 10

Boreavfall og miljøtjenester

24 timers vakt-telefon
Tel./Mob.: +47 906 59 888

Kai leie og basetjenester

24 timers vakt-telefon
Tel./Mob.: +47 940 05 414

For andre henvendelser

Åpent 07:30-16:00
Tel.: +47 57 78 18 00