Miljøtjenester

Mottak og sluttbehandling av offshore Boreavfall.


Vi har konsesjon fra KLIF og er miljøgodkjent etter ISO 14001 samt Achilles godkjent, med ISO 9001.

  • Døgnkontinuerlig produksjon og beredskap
  • Flere dypvannskaier
  • Losse og lastefunksjonar
  • Transport løsnsinger
  • Godkjendt deponi for resterende aske
  • Tankrengjøring
  • LRA deponi

Wergeland Halsvik AS har aktiviteten sin rettet mot mottak og sluttbehandling av offshore boreavfall. Selskapet har siden 1991 vært leverandør av denne tjenesten til Norsk Hydro og Statoil. I forbindelse med ny anbudsrunde i 2013, fikk Wergeland Halsvik tildelt kontrakten for mottak og behandling av boreavfall.

Avdeling for håndtering av avfall ble etablert i 1989 med hovedoppgave å behandle borekaks og slopvann fra oljeproduksjonen i Nordsjøen. Selskapet har siden 1991 vært leverandør av denne tjenesten. I dag utgjør denne virksomheten Avdeling for Miljøservice i Wergeland-Halsvik selskapet.

Logistikksjef miljøtenester
24h on-call service: +47 906 59 888

 

Kontaktskjema

Disse feltene er obligatorisk

Skriv ditt navn og/eller navnet på bedriften henvendelsen kommer fra
Din e-post adresse
Skriv hva henvendelsen gjelder
Skriv din melding her