Gulen Industrihamn


Gulen Industrihamn har 7 kaier og ligger på nordsiden av Fensfjorden vis à vis Mongstad. Hovedmålet er å levere komplette løsninger som er tilpasset enkeltkundens behov.

God tilgjengelighet og kapasitet for


 • Anker og kjetting håndtering og lagring
 • Store laste og losse operasjoner
 • Godshåndtering
 • Mottak av farlig avfall innenfor avtale og konsesjon
 • Lagring av gods og utstyr til offshore bruk
 • Stål, plater, rør og sveising
 • Reparasjoner av maskin og utstyr
 • NDT

Tilgjengelig utstyr


 • Beltekran (280 t)
 • Transport vogn (320 t)
 • Mobilkran (50 t)
 • Lastebiler
 • Semi Trailer
 • Transportbilar
 • Hjullastere
 • Gaffelltrucker og stortrucker
 • Terminaltraktor
 • Gravemaskiner
 • Lifter
 • Taubåt
 • Dumpers

Vårt kaianlegg

Trykk på linken for å se oversikt over våre kaier.

Kai oversikt