Vår HMS-filosofi

Selskapet sin HMS-filosofi bygger på at gode HMS-resultat blir skapt gjennom den innsatsen hver enkelt medarbeider yter hver for seg og i samspillet med andre.

HMS skal være en naturlig del av alle arbeidsoperasjoner, fra planleggingstadiet til ferdig utført arbeid

HMS MÅL

 • Å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
 • Å sikre trygge ansettelsesforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for hver enkelt arbeidstaker.
 • Å sørge for at virksomheten opererer innenfor lover og retningslinjer som er gitt av kunder og offentlige myndigheter.

WERGELANDGRUPPA SIN KHMS OG MILJØPOLITIKK
Wergelandgruppa sin kvalitet- og HMS-politikk bygger på at gode resultat blir skapt gjennom den innsatsen hver enkelt medarbeider yter hver for seg og i samspill med andre.

BARRIERER, SIKKERHET SATT I SYSTEM – ALLE HENDELSER HAR EN ÅRSAK

For å oppnå et fult forsvarlig arbeidsmiljø, må vi ha fokus på risiko. Dette jobbes det kontinuerlig med via risikomodul i HMS-databasen, gjennom SJA og TBT. Vi har et bevisst på sikkerhetsbarrierer

VÅRE GODKJENNINGER

ISO 9001

 • Wergeland-Halsvik AS
 • Wergeland AS
 • Wergeland Base AS
 • Wergeland Safeport AS

ISO 14001

 • Wergeland-Halsvik AS
 • Wergeland Base AS

ACHILLES GODKJENDTE SELSKAPER

 • Wergeland AS

GODKJENDT I KONTROLLRÅDET FOR BETONGPRODUKTER

 • Wergeland AS

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller for å rapportere uønskede hendelser

Vi setter pris på din tilbakemelding!