Sambandet Duesund – Masfjordnes

Fra Duesund

Gjelder f.o.m 01.01.22

Man-fre

Lørdag

Søndag

06.00

02.00a

02.00a

06.35

06.35

06.35

07.10

07.45

07.50

07.50

08.20

08.30

08.30

08.50

09.40

09.50

09.50

10.30

11.30

11.30

11.30

12.30

13.00

13.05

13.05

13.40

14.25

14.10

14.10

14.55

15.30

15.15

15.15

16.10

16.10

16.40

16.40

16.40

17.20

17.20

18.00

18.00

18.00

18.45

18.45

18.45

19.30

19.30

19.30

20.30

20.30

20.30

21.30

21.30

21.30

22.30

22.30

22.30

23.20

Fra Masfjordnes

Gjelder f.o.m 01.01.22

Man-fre

Lørdag

Søndag

06.10

02.10a

02.10a

06.45

06.45

06.45

07.20

08.00

08.00

08.00

08.30

08.40

08.40

09.00

09.50

10.00

10.00

10.40

11.40

11.40

11.40

12.40

13.10

13.15

13.15

13.50

14.35

14.20

14.20

15.05

15.40

15.25

15.25

16.20

16.20

16.50

16.50

16.50

17.30

17.30

18.15

18.15

18.15

18.55

18.55

18.55

19.40

19.40

19.40

20.40

20.40

20.40

21.40

21.40

21.40

22.40

22.40

22.40

23.30

a) Tur må bestilles på tlf 959 62 767 innen 22.30 kvelden før.

Våren:

1.mai, Kristi Himmelfartsdag, 1.2.pinsedag, og 17.mai, søndagsruter fra kl 06.35

Jule- og nyårshelga:

Julaften hverdagsruter, men pause i Duesund mellom kl 16.30 og kl 21.25, etter dette vanlig rute.
1 og 2 Juledag og 1 nyttårsdag søndagsrute fra kl 0635

Nyttårsaften:

Hverdagsruter, men pause i Duesund mellom kl 16.30 og kl 20.25, etter dette vanlig rute.

Påskehelg:

Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2 .påskedag, søndagsruter frå kl 06.35

Fra Duesund

Fra Masfjordnes

Fjon-M , mob: 959 62 767 Gjelder f.o.m 01.01.19
Man-fre Lørdag Søndag
06.00 02.00a 02.00a
06.35 06.35 06.35
07.10
07.45 07.50 07.50
08.20 08.30 08.30
08.50
09.40 09.50 09.50
10.30
11.30 11.30 11.30
12.30
13.00 13.05 13.05
13.40
14.25 14.10 14.10
14.55
15.30 15.15 15.15
16.10 16.10
16.40 16.40 16.40
17.20 17.20
18.00 18.00 18.00
18.45 18.45 18.45
19.30 19.30 19.30
20.30 20.30 20.30
21.30 21.30 21.30
22.30 22.30 22.30
23.20
Man-fre Lørdag Søndag
06.10 02.10a 02.10a
06.45 06.45 06.45
07.20
08.00 08.00 08.00
08.30 08.40 08.40
09.00
09.50 10.00 10.00
10.40
11.40 11.40 11.40
12.40
13.10 13.15 13.15
13.50
14.35 14.20 14.20
15.05
15.40 15.25 15.25
16.20 16.20
16.50 16.50 16.50
17.30 17.30
18.15 18.15 18.15
18.55 18.55 18.55
19.40 19.40 19.40
20.40 20.40 20.40
21.40 21.40 21.40
22.40 22.40 22.40
23.30
a) Tur må bestilles på tlf 959 62 767 innen 22.30 kvelden før.

Våren:

1.mai, Kristi Himmelfartsdag, 1.2.pinsedag, og 17.mai, søndagsruter fra kl 06.35

Jule- og nyårshelga:

Julaften vanlig rute, men pause i Duesund mellom kl 16.30 og kl 21.25, etter dette vanlig rute. 1 og 2 Juledag og 1 nyttårsdag søndagsrute fra kl 0635

Nyttårsaften:

Vanlig rute, men pause i Duesund mellom kl 16.30 og kl 20.25, etter dette vanlig rute.

Påskehelg:

Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2 .påskedag, søndagsruter frå kl 06.35