Sluttbehandling av boreavfall

Sluttbehandling av boreavfall


Mottak og sluttbehandling av offshore Boreavfall.

Wergeland Halsvik AS har aktiviteten sin rettet mot mottak og sluttbehandling av offshore boreavfall. Selskapet har siden 1991 vært leverandør av denne tjenesten til Norsk Hydro og Statoil. I forbindelse med ny anbudsrunde i 2013, fikk Wergeland Halsvik tildelt kontrakten for mottak og behandling av boreavfall.

Avdeling for håndtering av avfall ble etablert i 1989 med hovedoppgave å behandle borekaks og slopvann fra oljeproduksjonen i Nordsjøen. Selskapet har siden 1991 vært leverandør av denne tjenesten. I dag utgjør denne virksomheten Avdeling for Miljøservice i Wergeland-Halsvik selskapet.

Vi har konsesjon fra KLIF og er miljøgodkjent etter ISO 14001 samt Achilles godkjent, med ISO 9001.

  • Døgnkontinuerlig produksjon og beredskap
  • Flere dypvannskaier
  • Losse og lastefunksjonar
  • Transport løsnsinger
  • Godkjendt deponi for resterende aske
  • Tankrengjøring
  • LRA deponi

Trond Molland
Logistikksjef miljøtenester
24h on-call service: +47 906 59 888
E-post: trond@wergeland.com

Irene Kjelby Wergeland
Konsernsjef, Dagleg leiar
Telefon: +47 90 99 69 93
E-post: irene@wergeland.com