Wergeland SafePort

Wergeland Safeport

Wergeland SafePort driver hovedsakelig med kjettinginspeksjon, ingeniør tjenester og mekanisk virksomhet.

INSPEKSJON

Vi utfører både NDT og sakkyndig virksomhet relatert til løft.

Vi utfører NDT i følgende metoder:

 • Røntgen
 • Ultralyd
 • Magnetpulver inspeksjon (MPI)
 • Penetrant inspeksjon
 • Visuell inspeksjon

Vi har sertifisert sveiseinspektør ihht. NS477.

Vi er også «approved service supplier» for DNV.GL og utfører inspeksjon og klassing på alle typer mooring utstyr relatert til offshore. Vi har moderne og effektive fasiliteter for kjetting inspeksjon og kan levere svært konkurransedyktige betingelser.


KLASSING AV SKIP

Vi er også godkjent av DNV-GL for klassing av skip.

Vi er akkreditert av Norsk Sertifisering i kategorien S1 og S2. Dette betyr at vi tar årlig kontroll, samt førstegangs kontroll av løfteutstyr. I tillegg designer, beregner og produserer vi unike løsninger relatert til løft.


INGENIØRTJENESTER

Vi leverer design, beregning og tegning på:

 • Strukturer
 • Sveiste konstruksjoner
 • Mekaniske komponenter
 • Løfteåk
 • Løfterammer

Vi designer og beregner fundamenter og braketter på land, om bord i skip og plattformer.

Vi planlegger og beregner sjøsikring i henhold til IMO.

Vi benytter 2-d og 3-d DAK. Program for Finite Element Analyse samt håndberegninger av knutepunkter, sveiser og boltede forbindelser.


MEKANISK

Vi har lang erfaring i alt fra mindre jobber til større og avanserte jobber på skip og installasjoner som sprekker i skrog og tanker, sprekker under vannoverflaten, rørlinjer og generelt vedlikehold utført med høy kvalitet. Vi leverer gode tekniske rapporter etter utført arbeid. Wergeland SafePort har også servicebiler og mobilt utstyr. Vi utfører jobber der kunden måtte ønske oss.


TJENESTER VI UTFØRER

 • Sprekk reperasjoner (Også under vann)
 • Rørfabrikkasjon
 • Sea fastening
 • Sveising og platearbeid
 • Generelt mekanisk arbeid

FASILITETER OG KVALIFIKASJONER

 • God kapasitet
 • Lokalisert på Mongstad og Sløvåg
 • Høy kvalitet på tekniske rapporter
 • Høyt kvalifisert personell
 • Forhåndsgodkjente sveiseprosedyrer
 • Strømaggregater i forskjellige størrelser
 • Mobil service

GOD TILGANG PÅ

 • Stillas
 • Kraner
 • Lifter
 • Flåte
 • Arbeidsbåt
 • Overflatebehandling

ELEKTRISK OG IT-SERVICE

Wergeland SafePort har tilgjengelig flere lokalt baserte erfarne skipselektrikere for reparasjoner og installasjon. Vi tilbyr rask mobilisering og kvalifisert personell.

Installasjon, reparasjoner, modifisering, reservedeler, strømaggregat, instrumenttavler, 24/7 service.


Kontakt oss

Trygve Wergeland
Daglig leder
Tel: +47 980 00 232
E-post: trygve@wergeland.com