Informasjonssenter

Om oss

WergelandGruppa er lokalisert i Gulen industrihamn vis à vis Mongstad. Konsernet har aktiviteter innen miljøservice, betong, industriutvikling, havne- og marine tjenester. Konsernet har 70 årsverk.
Hjørnesteinen i konsernet ble etablert i 1956 med sandtak og betong. Driften ble utviklet med å finne muligheter og utvikle et solid og varig selskap. I dag tilbyr Wergeland Gruppa ulike tjenester til kunder i offshore og marine industri og til privatmarkedet.
Selskapene har ISO- sertifiseringer og Gulen Industrihamn er godkjent ISPS hamn, med 8 kaier og døgnkontinuerlige tjenester.